Realizacja Programu - Szkoła Promująca Zdrowie
w latach 2011 - 2016

W ramach idei Szkoły Promującej Zdrowie zrealizowano wiele akcji w celu kształcenia zachowań prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych. Największy nacisk położony był na samodzielności młodzieży w realizacji założeń Szkoły Promującej Zdrowie.

 • Dzielnicowy Tydzień Zdrowego Żywienia

  • Co roku organizowano Dzielnicowy Tydzień "ŻZ", w ramach którego zorganizowano zajęcia edukacyjne w Przedszkolu nr 77, akcję promującą prawidłowy sposób odżywiania się: "Zdrowe śniadanie" z ulotką informacyjną w szkole, przeprowadzono konkurs „Żywność - Zdrowie”.

 • Projekty edukacyjne

  • Realizowano prozdrowotne projekty edukacyjne, np. „Substancje dodatkowe w żywności”, „Stop zachowaniom ryzykownym i zaburzeniom odżywiania”, „Kcal w diecie” w ramach szkolnego Festiwalu Nauki.

 • Koła zainteresowań

  • Zgodnie z potrzebami młodzieży prowadzono koła zainteresowań, zapraszano gości np. studentów, realizatorów programu Warszawa Energia, młodzież uczestniczyła w wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe, publikowano twórczość młodzieży, organizowano wystawy autorskie.

 • Współpraca

  • Poszerzono współpracę ze szkołami z Dzielnicy Włochy: konkursy dzielnicowe w ramach „Dzielnicowego Tygodnia ŻZ”, „Dzielnicowy Dzień Sportu”; happening „Profilaktyka a Ty”.

 • Artykuły w prasie lokalnej

  • Opublikowano wiele artykułów w prasie lokalnej oraz artykuł "Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży wobec najnowszych zmian w zakresie żywienia w szkole" Trendy 4/2015.

 • Szkolny wolontariat

  • Wolontariat szkolny zorganizował liczne akcje na rzecz dzieci z naszej szkoły, dzieci przebywających w warszawskich szpitalach czy zwierząt ze schroniska na Paluchu.

 • Piknik naukowy

  • Przedstawiono dobre praktyki na XX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

 • Innowacje edukacyjne

  • Realizowano zajęcia prozdrowotne w ramach innowacji edukacyjnej "PZ2 – Poznaj. Zrozum. Zastosuj".

 • Warszawska Olimpiada Młodzieży

  • Gimnazjum nr 112 zajmowało II i III miejsce w klasyfikacji generalnej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii szkół gimnazjalnych.

Elektrośmieci

W ramach projektu z firmą Green Office Ecologic zorganizowano dwukrotną zbiórkę elekrtośmieci wraz z mieszkańcami dzielnic: Włochy i Ursus.

Korki i baterie

Organizowano selektywną zbiórkę plastikowych korków oraz zbiórkę baterii w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Zbieraj baterie”, połączoną z pogadanką tematyczną. Zbierano także makutaturę.

Programy profilaktyczne

W ramach zajęć Edukacja do Bezpieczeństwa uczono udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano programy profilaktyczne we współpracy z firmami zewnętrznymi, Strażą Miejską czy Policją.

 • Device Content Image
 • Device Content Image
 • Device Content Image

Dokumentacja sukcesów i osiągnięć

W-F z klasą - dyplom.

Pobierz

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną - artykuł

Pobierz

Wspólne drugie śniadanie w szkole - artykuł

Pobierz

Nauka to pokarm dla rozumu - artykuł

Pobierz

Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży - artykuł

Pobierz

Tydzień świadomości dysleksji - artykuł

Pobierz

Dzielnicowy Tydzień Prawidłowego żywienia - artykuł

Pobierz

GALERIA