Plan lekcji

Plan lekcji na bieżący rok szkolny (2016/17) dostępny jest po zalogowaniu do dziennika elektronicznego.

Kliknij tutaj aby zobaczyć plan zajęć pozalekcyjnych (rok szk. 2016/17).

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego