Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
5. Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna 18 kwietnia 2018
część matemat. - przyrodnicza 19 kwietnia 2018
część językowa 20 kwietnia 2018
6. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018r.

7. Dni wolne od zajęć po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

02 maja 2018r.

04 maja 2018r.

8. Dni do odpracowania: 1 czerwca 2018r. (odpracowujemy 26 maja 2018r. - KFAK)
9. Zebrania z rodzicami:

06 września 2017r.

15 listopada 2017r.

10 stycznia 2018r.

11  kwietnia 2018r.

Dni otwarte:

18 października 2017r.

13 grudnia 2017r.

7 marca 2018r.

16 maja  2018r.

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego