Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017


1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2016r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 30 grudnia 2016r.
3. Ferie zimowe 13 lutego - 24 lutego 2017r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017r.
5. Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna 19 kwietnia 2017
część matemat. - przyrodnicza 20 kwietnia 2017
część językowa 21 kwietnia 2017
6. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017r.

7. Dni wolne od zajęć po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

31 października 2016r.

02 maja 2017r.

15 czerwca 2017r.

8. Dni do odpracowania: 16 czerwca 2017r. (odpracowujemy 3 czerwca 2017r. - KFAK)
9. Zebrania z rodzicami:

07 września 2016r..

16 listopada 2016r.

08 lutego 2017r.

12  kwietnia 2017r.

Dni otwarte:

19 października 2016r.

14 grudnia 2016r.

18 stycznia 2017r.

17 maja  2017r.

 

© 2017 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego